Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Kolíňany

Určovanie orientačných čísiel / Orientációs számok változásaVytlačiť
 

dôležitý oznam.jpg

SK: 

Oznamujeme Vám, že v mesiacoch október a  november v spolupráci s Políciou SR bude v našej obci prebiehať prečíslovanie resp. určovanie orientačných čísiel k už existujúcim súpisným číslam budov.  Týmto vzniká povinnosť občanom, podnikateľom aj právnickým osobám, podľa osobitných zákonov a v lehotách v nich uvedených povinnosť dať si do súladu svoje príslušné doklady ako občiansky preukaz, živnostenský list a technický preukaz vozidla.

V priebehu mesiaca november Vám bude doručené oznámenie o zmene adresy, a potvrdenie , ktoré bude slúžiť na preukázanie sa na Polícií SR – oddelenie dokladov – k bezplatnému vydaniu nového občianskeho preukazu  pre všetkých členov domácnosti.

 

HU: 

Közöljük Önökkel, hogy az októbri és  novemberi hónapokban sor kerül községünkben a házszámok melletti orientációs számok kiadására ill. változására. Mivel ezzel minden lakosnak  megváltozik a lakhelye, kötelességük kérvényezni az új személyazonossági igazolvány, forgalmi engedély és más dokumentumok kiadását.

Az elkövetkező hetekben a községi hivataltól kézhez kapnak egy értesítőt, melyben értesítjük Önöket a változásról, és egy igazolást, melynek felmutatásával a Nyitrai Rendőrségen ingyenesen kiadják az új személyazonossági igazolványt a ház összes lakójának.


 
 

Pasport dopravných značiek a orientačného systému v obci Kolíňany

 

            Obec Kolíňany, ako správny orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 2 a súčasne ako vlastník a správca pozemných komunikácií podľa § 3d zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ predkladá na verejné prerokovanie návrhy Pasportu dopravného značenia miestnych komunikácií v Obci Kolíňany a obecného orientačného systému (ďalej len pasporty).

            Tieto návrhy boli prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde bolo schválené, že do tohto rozhodovacieho procesu zapojíme aj obyvateľov obce. V zmysle toho vyzývame občanov obce, aby svoje dotazy a pripomienky k pasportom zaslali písomne na adresu obecného úradu, prípadne elektronickou poštou na e-mail: info@kolinany.eu do 6.decembra 2016. Dňa 7.decembra 2016 (streda) o 18.00 bude v miestom kultúrnom dome verejné prerokovanie došlých návrhov a pripomienok od občanov, ktoré sa zapracujú do finálnych verzií pasportov. Tieto finálne verzie sa následne predkladajú na schválenie o.i. aj Dopravnému inšpektorátu Polície v Nitre.

           

Za Vaše návrhy a podnety Vám vopred ďakujeme!

S pozdravom

 

Róbert BALKÓ, Ing.

starosta obce

 


 

Vitajte na oficiálnej webovej stránke obce Kolíňany.

Vážení návštevníci!

            Sme úprimne radi, že ste navštívili našu stránku. Na jej príprave sa podieľali domáci, aj externí odborníci. Dúfame, že na stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť ohľadom našej obce.
            Stránka sa pripravovala z príležitosti 895.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Všetky obecné aktivity a akcie v roku 2008 sa vedú v tomto duchu, nakoľko „Sme tu už 895 rokov“.
Niektoré kategórie (podstránky), sú ešte prázdne. Dopĺňanie údajov sa robí a bude robiť priebežne. Radi však privítame Váš názor, Vaše podnety a konštruktívne návrhy na emailovej adrese starosta@kolinany.eu . Pripomienkovať sa dá len obsahová náplň – nakoľko grafická časť (výzor stránky) je nemenná. Chcel by som sa poďakovať Ladislavovi Fazekasovi a Jurajovi Balkovi, ktorí poskytli fotky zo svojej zbierky. Tieto fotografie boli použité pre grafickú časť hlavičku našej webstránky. Poďakovanie patrí aj Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorý nám finančne pomohol pri realizácii stránky.
            Veríme, že táto webová stránka bude aj Vašou a pomôže Vám pri vybavovaní úradných záležitostí.


V mene zhotoviteľov Vám želáme príjemné surfovanie.

Róbert Balkó, Ing. - starosta 

 


 

Nenašli sa žiadne akcie

Položky 1-15 z 18

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka