Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 28.6.2013

Pozvánka na 23. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 28.júna 2013

Starosta obce Kolíňany–

Kolon község polgármestere

                                                                                              

Motto na zasadnutie:

„Prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite zrak od svojho cieľa.“

Henry Ford

 

P O Z V Á N K A

 

            Pozývam Vás na 23. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 28.júna (piatok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

P r o g r a m :

 1. Zahájenie             
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc
 4. Prerokovanie záverečného účtu obce
 5. Schválenie ocenení z príležitosti 900.výročia obce
 6. Správy HK za predošlé obdobie
 7. Prerokovanie zmien v rozpočte obce na rok 2013 v zmysle kritérií MF SR
 8. Prerokovanie žiadosti rodičov, ktorých deti navštevujú MŠ
 9. Informácia zo záverov práce komisie ktorá bola zriadená na preskúmanie informácii v súvislosti s DeD Kolíňany
 10. Prerokovanie žiadostí o umiestnenie mobilného stožiaru na kopci vo vinohradoch za účelom šírenia signálu na súkromný internet
 11. Prerokovanie žiadosti o vysporiadanie vlastníctva z dôvodu vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu
 12. Informácie o obecných slávnostiach z príležitosti 900.výročia prvej písomnej zmienky o obci
 13. Schválenie postupu v téme Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
 14. Vyhlásenie verejnej zbierky
 15. Interpelácia poslancov, rôzne
 16. Záver

 

Myšlienka na záver:

„Tešme sa aj z tých najmenších maličkostí, pretože nikdy nevieme či nám život prinesie ešte niečo krajšie a väčšie.“

 

Materiál na zasadnutie obdržíte e-mailovou poštou.

 

Ing. Róbert Balkó

starosta obce

 

V Kolíňanoch 20.06.2013

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka