Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 12.12.2014

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 12.decembra 2014

Starosta obce Kolíňany–

Kolon község polgármestere

                                                                                              

Motto na zasadnutie:

„Ten, kto nemá Vianoce v jeho srdci, nikdy ho nenájde pod stromom.“

Roy L. Smith

 

P O Z V Á N K A

 

            Pozývam Vás na 2. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 12.decembra (piatok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

P r o g r a m :

  1. Zahájenie             
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc
  4. Návrh VZN č.33/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
  5. Návrh VZN č.34/2014 – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.31/2013 o poplatkoch (kanalizačný poplatok, voda)
  6. Informácia z verejného zhromaždenia občanov, ktorá sa konala 07.11.2014
  7. Prerokovanie zápisnice pracovného stretnutia ohľadne petície „Horná Mika“
  8. Prerokovanie žiadosti k odkúpeniu nehnuteľnosti
  9. Schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky starostu obce (kivenni)elácia poslancov, rôzne
  10. Záver

 

Myšlienka na záver:

„Najlepšie zo všetkých darov vianočného stromu: prítomnosti šťastnej rodiny zabalenú do seba.“

Burton Hillis

 

Materiál na zasadnutie obdržíte e-mailovou poštou.

 

Ing. Róbert Balkó

starosta obce

 

V Kolíňanoch 30.11.2014

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka