Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 12.12.2018

Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 12.decembra 2018

Starosta obce Kolíňany–

Kolon község polgármestere

                                                                                            

Motto na zasadnutie:

„Pocítila som v živote mnoho bolesti, trpkých klamov, bola som na pokraji zúfalstva, avšak navzdory tomu som nestratila dôveru a lásku k ľudom.“
Božena Nemcová

 

P O Z V Á N K A

 

            Pozývam Vás na 2. zasadnutie OcZ v Kolíňanoch, ktoré sa uskutoční 12.decembra 2018 (streda) o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

 

P r o g r a m :

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Návrh VZN č.49/2018
 4. Návrh VZN č.50/2018 – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa VZN č. 46/2017 o poplatkoch (kanalizačný poplatok, voda)
 5. Uznesenie k zmene rozpočtu obce na rok 2018
 6. Uznesenie k materiálom z Prima banka Slovensko a.s.
 7. Prerokovanie ukončenia nájomného vzťahu v 9BJ a pridelenie bytu žiadateľovi zo zoznamu
 8. Prerokovanie žiadosti o prenájom priestorov v majetku obce (bývalý kultúrny dom)
 9. Návrh VZN č.51/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 10. Diskusia, rôzne
 11. Záver

 

Myšlienka na záver:

„O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe hovorte pokorne alebo mlčte.“

don Bosco

 

Materiál na zasadnutie obdržíte e-mailovou poštou.

 

Ing. Róbert Balkó

starosta obce

 

V Kolíňanoch 05.12.2018

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka