Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

II. Výrub drevín

Vyjadrenie súhlasu na výrub drevín

    Výrub drevín /stromy, kry, liany/ rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1.októbra do 31.marca a vyžaduje súhlas obce. Obec vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.


K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy:

  • Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub
  • Doloženie vlastníckeho práva (napríklad list vlastníctva - neverejná listina), alebo súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie. Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom rastú dreviny o výrub ktorých žiada, je potrebné doložiť súhlas s výrubom vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú (i s doložením vlastníckeho práva, napr. list vlastníctva).
  • Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel

       - 100 € právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

       -10 € fyzická osoba
 

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

- na  dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
-  na  krovité porasty s výmerou nad 10 m2.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou,
- krovité porasty s výmerou do 10 m2,
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách / na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada/
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka. V tomto prípade je povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť na obecnom úrade najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

V prípade súhlasu na výrub dreviny, obec žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa.
     Rez živých konárov listnatých stromov s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka.

     Dreviny sú významnou zložkou životného prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Preto  výruby drevín  uplatňujme len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka