Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZMLUVY

Zákon, ktorý prikazuje obciam a mestám zverejnenie zmlúv na internete


Daný zákon č.546/2010 v Z.z. (na stiahnutie viď nižšie) je v platnosti od 1.1.2011. To znamená, že zmluva, ktorú obec uzatvorí, nadobúda platnosť, až keď sa zverejní na internete. Ak sa do jedného mesiaca na internete alebo Obchodnom vestniku nezverejní, je NEPLATNÁ! Tu je časť zákona - §47a

(1)Písomná zmluva, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona1a) (ďalej len „povinná osoba") a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce alebo majetkom vyššieho územného celku alebo Európskej únie, nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.

(2) Ak povinná osoba nemá webové sídlo alebo ak ktorýkoľvek účastník zmluvy uzavretej podľa odseku 1 zverejní zmluvu v Obchodnom vestníku, zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zmluva uzatvorená podľa odseku 1 zverejňuje bezodplatne.

(3) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, nadobúda účinnosť deň po dni jej prvého zverejnenia.

(4) Ak nie je zmluva zverejnená podľa odseku 1 alebo 2 do jedného mesiaca odo dňa jej podpisu, platí, že účastníci zmluvy od zmluvy odstúpili.

§ 2
Povinné osoby
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. 
 


 


 

 


 

 


 
Zmluvy » subjekt: OBEC Kolíňany » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 172
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18092019Mária Pócsiková a Agneša EdélyiováKúpna zmluvapredaj parcely č. 470 v podiele 8/2464,60 €18.9.2019nestanovený
120/2019Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí príspevku na podporu cestovného ruchu1 500,00 €22.6.2019nestanovený
318/2019Nitriansky samosprávny krajZmluva o poskytnutí príspevku na podporu kultúrydotácie na úhradu nákladov na podporu kultúry1 500,00 €18.6.2019nestanovený
282/2019Nitriansky samosprávny krajZmuva o poskytnutí dotácie podporu športudotácie na úhradu nákladov na podporu športu 900,00 €13.6.2019nestanovený
19/16/50J/17Obec KolíňanyDohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a region. zamestnanostiPríspevok na podporu rozvoja zamestnanosti1 934,46 €1.6.2019nestanovený
1904579001SOZADohoda o urovananípoužívanie hudobných diel 900,12 €17.4.2019nestanovený
12042019HUMANA People to People Slovakia o.z.Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuviUmiestnenie kontajnerov slúžiacich na zber textílií0,00 €3.5.2019nestanovený
201901Marta Billová - MABIZmluva o nájme nebytového priestoruprenájom priestorov - Kolíňany č, 498 (budova kina) 150,00 € (jednotková)1.3.2019nestanovený
201202Ing. Imrich HubertZmluva o nájme nebytového priestoruprenájom priestorov - Kolíňany č, 498 (budova kina) 250,00 € (jednotková)1.12.2018nestanovený
1273/2018/UZVÚB, a.s.Zmluva o termínovanom úverePoskytnutie peňažných prostriedkov 150 000,00 €20.11.2018nestanovený
1852/2018/DVÚB, a.s.Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkeBlankozmenka0,00 €20.11.2018nestanovený
05112018VÚB, a.s.Zmluva o bežnom účteOtvorenie a vedenie bežného účtu0,00 €20.11.2018nestanovený
0193/PRB/2015/ Z N1Ministertvo dopravy a výstavby SRZáložná zmluva 0193-PRB/2018 Z N10,00 €11.7.2018nestanovený
ZO/2018A12404-1osobnyudaj.sk, s.r.o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednje osobyUrčenie zodpovednej osoby na dohľad nad ochranu osobných údajov57,60 € (jednotková)18.5.2018nestanovený
20180515Občianske združenie ŽIBRICAZmluva o poskytnutí návratnej pôžičky na podporu projektu : Financovanie prevádzkových nákladov MAS ŽIBRICANávrtaná pôžička na úhradu nákladov spojených s opartrením 5.1.1 500,00 €15.5.2018nestanovený
Položky 1-15 z 172
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka