Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie

Potrebné veci k vydaniu stavebného povolenia:

 • Žiadosť 
 • List vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
 • Kópia z katastrálnej mapy nie starší ako 3 mesiace
 • Súhlas: Pamiatkový ústav
 •              Slovenské elektrárne - aj povolenie na odber
 •              Slovenský plynárenský priemysel - aj povolenie na odber
 •              Obec Kolíňany - súhlas s malým zdrojom znečistenia
 • Vyhlásenie majiteľov susedných nehnuteľností
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať odborné vedenie stavby
 • Vyňatie z pôvodného fondu - Obvodný pozemkový úrad
 • Projektová dokumentácia 2x
 • Správny poplatok: stavba do 600m3      50,00€

 
N á v r h na vydanie územného rozhodnutia - § 35 stavebného zákona PDF

 
N á v r h na vydanie územného rozhodnutia - § 35 stavebného zákona DOC

 
Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona PDF

 
Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia - § 58 stavebného zákona DOC

 
Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 SZ PDF

 
Ž i a d o s ť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie - § 58 SZ DOC

 
Ž i a d o s ť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením PDF

 
Ž i a d o s ť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením DOC

 
Ž i a d o s ť o dodatočné povolenie ( rozostavanej – dokončenej ) stavby - § 88; § 88a SZ PDF

 
Ž i a d o s ť o dodatočné povolenie ( rozostavanej – dokončenej ) stavby - § 88; § 88a SZ DOC

 
Ž i a d o s ť o vydanie povolenia terénnych úprav - § 71 a § 72 SZ PDF

 
Ž i a d o s ť o vydanie povolenia terénnych úprav - § 71 a § 72 SZ DOC

 
N á v r h na vydanie povolenie zmeny v užívaní stavby - § 85 SZ ( ktorá nie je spojená so zmenou stavby ) PDF

 
N á v r h na vydanie povolenie zmeny v užívaní stavby - § 85 SZ ( ktorá nie je spojená so zmenou stavby ) DOC

 
D o p l n e n i e podania po prerušení konania PDF

 
D o p l n e n i e podania po prerušení konania DOC

 
Čestné prehlásenie PDF

 
Čestné prehlásenie DOC

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti PDF

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti DOC

 
Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru PDF

 
Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru DOC

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti PDF

 
Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti DOC

 
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác PDF

 
Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác DOC

 
Žiadosť o predlženie lehoty výstavby PDF

 
Žiadosť o predlženie lehoty výstavby DOC

 
Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia PDF

 
Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia DOC

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

 
Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe PDF

 
Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe DOC

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka