Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Dôležité informácie: oznamy, VZN, plánované akcie - pozvánky, drobná inzercia, voľné miesta.... 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

 
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KOLÍŇANY NA I. POLROK 2019

 
Oznámenie o začatí konania vo veci súhlasu na výrub dreviny

 
Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu a Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch

 
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 
Zverejnenie mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

 
Oznámenie o určení počtu poslancov a volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 
Zámer predaja nehnuteľností parc. č. 764/19, 764/21 v kat. území Kolíňany

 
Výzva na predkaldanie ponúk_Stavba Kolíňany

 
Oznámenie op zažatí konania vo veci vydania súhlasi na výrub drevín

 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

 
PRESTAŇ FAJČIŤ

 
VZN č.22/2011 dane a poplatky na rok 2012

 
VZN č.23/2011 kanalizačný poplatok na rok 2012

 
Oznam policajného zboru 1
 policia1.jpg (880.5 kB) policia1.jpg (880.5 kB)

 
Oznam policajného zboru 2
 policia2.jpg (464.9 kB) policia2.jpg (464.9 kB)

 
VZN č.25/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a drobné stav. odpady
 VZN dane.pdf (115.7 kB) VZN dane.pdf (115.7 kB)

 

Nenašli sa žiadne akcie

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike v roku 2014

 
Výzva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností
 Vyzva.pdf (534.7 kB) Vyzva.pdf (534.7 kB)

 
Upozornenie - pre vlastníkov a užívateľov vo veci orezu a výrubu stromov
 Upozornenie.pdf (526.4 kB) Upozornenie.pdf (526.4 kB)

 
Určenie príslušnej obce na konanie súhlasu o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 69 ods.3 zákona v zmysle podľa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 
Žiadosť o výrub

 
Žiadosť o výrub 2

 
oznámenie o začatí konania

 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky r.-k. Kostola sv. Štefana v Kolíňanoch

 
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy
 oznamenieZD.pdf (441.8 kB) oznamenieZD.pdf (441.8 kB)

 
výrub - oznámenie
 výrub K.docx (7.1 kB) výrub K.docx (7.1 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Kolíňany na I.polrok2016

 
VÝZVA všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
 Page1.jpg (232.1 kB) Page1.jpg (232.1 kB)

 
UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
 Page1.jpg (210.1 kB) Page1.jpg (210.1 kB)

 
Prieskum trhu na externý manažment pre projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany".

 
Prieskum trhu na stavebný dozor pre projekt s názvom "Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany".

 
Prieskum trhu na vypracovanie realizačnej dokumentácie

 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)


 
Výzva na predloženie ponúk

 
Prerušenie distribúcie elektriny

 
Prerušenie distribúcie elektriny

 
Prerušenie distribúcie elektriny

 
Všeobecné záväzné nariadenie 29/2013

 
Oznámenie o začatí konania nariadenie ústneho pojednávania
 Page1.jpg (263.3 kB) Page1.jpg (263.3 kB)

 
Oznam
 Scan.jpg (206.9 kB) Scan.jpg (206.9 kB)

 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka